Nuttige links

www.febe.be
beroepsvereniging van de producenten van geprefabriceerde betonproducten

www.febelcem.be
federatie van de Belgische cementnijverheid

www.confederatiebouw.be
confederatie bouw met allerlei nuttige info i.v.m. bouwen

www.wtcb.be
wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf

www.febelarch.be